Home

2.Dünya savaşının çıkacağı pek çok çevre tarafından zaten bilinmekteydi. Üst düzey çevreler bunun hazırlığını Amerika’da 1929 yılında ekonomik kriz çıkararak hazırlıyordu. Avrupa’da ise medeniyetler birbirini yemek için bıçak biliyordu. Mustafa Kemal’de bu durumu gördüğünden olacağı için 2.Dünya savaşı çıkarsa girmeyin diyerek uyarmıştır. Sömürgeleşme tartışmaları bahanesiyle ciddi bir yıkım hazırlığı başlıyordu. Paranın arkasındaki efendiler Rockefeller ve Rothschild Avrupa’da istedikleri kutuplaşmayı sağlıyorlardı.

Ama beni en çok merak ettiren ve insanlara Alman’ları hayran bırakan bir durum vardır. Bu adamlar nasıl toparlandı yahu? Sorusu hep aklımızın bir kenarındadır. Adamlar çalışkan, sistemli ve güzel çalışıyor kardeşim deriz. İşin içinden de rahatça çıkarız arkadaşlar.

“İktisatta mucizelere yer yoktur” diye bir söz vardır. Politikada da iktisat tarafından yönetilirse, size basit bir matematiksel denklem üreteyim “Politikada mucizelere yer yoktur”. Yüzyılın iki önemli silah üreticisi Almanya’da “Krupp”, A.B.D. ise “Baruch” ailesidir.

KRUPP

Krupp Almanya’yı silahlandırarak İkinci Dünya Savaşının patlak vermesini sağlayan en büyük Siyonist silah üreticisidir. Krupp aslında 19.yy’dan itibaren Avrupa’daki en büyük silah üreticisi olarak büyük bir potansiyel ve üne sahipti. Krupp finansmanın en büyüğünü dönemin Siyonist banker Abraham Oppenheim’dan almıştı. Krupp Rusya, Almanya, Hollanda, İspanya, İsviçre, Avusturya ve İngiltere’ye silah satarak 1. Dünya savaşının çıkması için gerekli altyapıyı oluşturmuştur.

Alfred Krupp ünlü Siemens fabrikalarının kurucusu Siyonist Kral Wilhelm Siemens ile birlikte silah çeliği üretiminde işbirliği yapmıştır. Ürettiği silah en kaliteli silah seçildiğinde “Şu an itibaren: Almanya’nın geleceğini elinde tutan grubu kendimizle birlikte sürüklemekteyiz” diyerek Almanya’nın Avrupanın kaderindeki önemini vurgulamıştır.

Krupp önceden 93 harbinde düşman olan ayrı iki tarafa Rusya ve Osmanlı’ya silah satarak ciddi kârlar sağlamıştır.

Hitlerin öncelikli finansörleri olarak başa gelmesinde önemli roller oynamıştır. Seçimi kazanan Hitler’in ekonomik danışmanlarından biri olmuştur. Hitler’in iktidarda kaldığı 1933’ten 1946 senesine kadar kârını %433 oranında arttırmıştır. Hitler’de ona sadakatini şöyle dile getirmiştir. “132 yıllık aile şirketi olan Krupp firması Almanya askeri gücüne yaptığı katkılardan dolayı en yüksek ödüle layıktır

BARUCH

20.yüzyılın en büyük silah tüccarlarının başında gelen Bernard Baruch da siyonist bir liderdi. Amerika’da bulunan 246 silah fabrikasının 243’ü bu arkadaşın elindeydi. 1916 yılında Başkan Wilson tarafından “Milli Savunma Konseyi Danışma Kurulu” na atanmış, daha sonra hayatı boyunca tüm A.B.D. devlet başkanlarına askeri ve ekonomik danışmanlık yapmıştır.

Baruch Japonya’ya atılan Atom bombasının üretiminden patlatılmasına kadar bütün süreci hem idare, hem de finanse etmiştir.

Bu konuda elimdeki bulunan kaynaklarda yer alan bilgiler gayet uzun olduğundan, Hitleri destekleyen kurumları sektör bazında belirteceğim.

HİTELER’E MALİ DESTEK SAĞLAYAN SİYONİST BANKALAR

DEUTSCHE BANK

Sahibi: George von Siemens Bşk. Oskar Wasserman. Almanya savaş ekonomisini yönlendirmiş. Birçok şirkete de Hitleri finanse etmesdi yönünde baskı uygulamıştır.

DRESDENER BANK

Sahibi Eugen Gutmann, Bşk. Herbert Gutmann

Aynı zamanda barut üreticisi Lois Hagen, Loewe ve Krupp silah fabrikalarını finanse etmişlerdir

DARMSTAETTERBANK

Sahibi Abraham Oppnheim, Bşk. Jakop Goldschmith

BLEİCHROEDER BANK

Kurucusu Samuel Bleichroeder

Aynı zamanda Nazi hükümetinin ekonomi asistanlığını yapmıştır.

OPPENHEİM BANK

Sahibi Oppenheim ailesi Ruhr Bölgesi demiryollarının yapımcısıdır. Savaşa yönelik kimya endüstrisini finanse etmiştir.

SPEYER BANK

Sahibi Speyer ailesi

MENDELSSOHN BANK

Sahibi Mendelssohn ailesi 2. Dünya savaşından önce Alman Endüstrisi Komitesi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır. Alman savaş endüstrisini ve kimya sanayiini finanse etmiştir.

WARBURG BANK

Sahibi Warburg ailesi. Alman savaş endüstrisi finanse etmiştir. Almanya’yı dış dünya ile bağlantıda tutan bir Siyonist bankasıdır. 1. Dünya Savaş’ından sonra Almanya için diğer devletlerden kredi temin etmiştir.

ARNOLD BANK

Sahibi Arnold ailesi. Alman silah sanayini ve savaş endüstrisini finanse etmiştir. Bamag, AEG, Agfa, Dresdner Bank, Ludwig Loewe AG, ve birçok Alman silah mühimmat fabrikalarına ortak finansörlerdendi.

DİSCONTO-GESELLSCHAFT

Kurucusu kökeni Siyonist hahamlara dayanan Solomonsohn ailesidir. Nazi almanyasında kimliğini gizlemek için Solmsenn soyadını kullanmıştır. Sahibi Hitler’in en önemli finansörlerinden George Solmssen’di. Hitler döneminde Alman bankacılığının merkez organizasyon başkanıydı.

BHG BERLİNER

Sahibi Carl Furstenberg, savaş sanayini finanse etmiştir. Tamamı Siyonistlere ait olan Ruhr bölgesi endüstrisini desteklemiştir.

SCHAAFHAUSENSCHE BANKVEREİN

1.Dünya savaşında Siegfired Samuel 2.dünya savaşında Gutmann yöneticiydi. Loewe konsorsiyumuna katılıp, Loewe silah fabrikalarını finanse etmiştir.

NATİONALBANK FÜR DEUTSCHLAND

Sahibi Gutman, savaş sırasında elektrik endüstrisini finanse etmiştir. Bir başka siyonist banka olan Darmstaeder Bank ile birleşmiştir.

COMMERZ UND PRİVAT BANK

Yöneticisi Curt Sobernheim, Alman savaş ekonomisini desteklemek amacıyla iç ve dış ticari kuruluşlarıyla ilişki kurma görevini üstlenmiştir.

BERG UND METALLBANK

Sahibi Dr. Willhelm Merton, Savaş sanayinin hammadde kaynaklarını finanse etmiştir.

M.A. V ROTHSCHİLD & SÖHNE

Sahibi Rothschild ailesi. Her alanda savaşı finanse etmiştir

SİLAH FABRİKALARI VE SAVAŞ MALZEMELERİ ÜRETEN YAHUDİ ŞİRKETLERİ

 • KRUPP silah fabrikaları

 • LOEWE silah fabrikaları

 • MAUSER SİLAH FABRİKALARI: Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull

 • ALMAN SİLAH VE MÜHİMMAT FABRİKASI: Sahibi Isidior Loewe

 • STAHLWAREN UND WALFEN FABRİKASI: Sahibi Alexander Coppel

 • ALMAN-ATLANTİK TELGRAF ŞİRKETİ: Sahibi Loewe ailesi

 • HANNESMANNRÖHREN-WERKE AG: Yönetici George von Siemens

 • ARON HİRCH & SOHN: Kaçak silah üreticisi

 • HİRSCH KUPFER UND MESSİNGWERKE AG: Sahibi Sigmund Hirsch

 • SOLİNGEN MÜHİMMAT: Sahibi Alexander Coppel

 • KÖLN ROTTWEİLER BARUT FABRİKALARI: Sahibi Louis Hagen

 • RHEİNİSCHE-WESTFAİSCHE BARUT “FABRİKALARI: Sahibi Louis Hagen

 • AEG: Kurucusu Emil kathenaus, askeri alan her türlü motor AEG’de üretilmiştir

 • SİEMENS: Tamamen silah sanayi için çalışmıştır. Sahibi Siemens ailesidir.

 • LUFTHANSA: Nazi Almanyası hava kuvvetlerini oluşturmuştur

HAMMADDE KAYNAKLARININ SAHİPLERİ DE YAHUDİ ŞİRKETLERİ

 • DEUTSCHE ERDÖL: Jakob Goldschmidt, yöneticisi Arthur Solomonsohn

 • DEUTSCHE PETROLEUM AG: Sahibi Deutsche Bank

 • ALLG. PETROLEUM INSDUSTRIE AG: Sahibi Disconto Bank

 • BLUMENSTEIN-KENZERN: Sahibi Blumenstein. Kok kömür üreticisi. Savaşta 10 milyon Mark’lık kum torbası üretmiştir.

 • DEUTSCHE EISENHANDEL AG: Sahibi Leo Lustiy, demir üretimi

 • VEREINGTE STAHLWERKE: Çelik sanayi

 • BEER SONDHEIMER & CO: Metal üretimi

 • M.I. CARO& SOHN: Demir üretimi

 • PHOENIX AG: Madencilik

KİMYA SANAYİİDEKİ ÜÇ DEV YAHUDİ KURULUŞU

Bu firmalarda kimyasal harp maddeleri ve patlayıcılar üretmişlerdir.

 • BAYER: Hitler’in savaş propagandasını üstlenmiştir.

 • IG-FARBEN: Krupp’la beraber Auschwitz kampındaki tutukluları fabrikalarda ölesiye çalıştırdıktan sonra öldürmüşlerdir. Nazi Almanyasının patlayıcılarının %84’ünü üretmişlerdir. Öldüren Zyklon – B gazının, kimyasalını da üretimini gerçekleştirmişler. Kağıtta gözükmeyen ortaklarından biri de J.D.Rockefeller’dır

 • AGFA: IG-FARBEN şirketine bağlıdır

Bunlara ek olarak New York’ta bulunan Birleşik Bankacılık Kurumu Hitler’in güçlü yükselişinin finanse edilmesi işlerinden tutun, savaş boyunca hammadde ihtiyaçlarına, Nazilerin kara paralarının aklanmasına kadar birçok işe karışmıştır. Bu kurumun başında da şaşırtıcı bir isim vardır. Amerika eski devlet başkanı George W. Bush’un dedesi, Amerika’nın diğer devlet başkanı George Bush’un babası Prescot Bush.

Bayağı karmaşık ve bize anlatılan klasik hikâyelerden çok farklı gerçekler var. Tabiki bunları araştırmazsanız size klasik Tv Showlarında Tarkan göbek atıp şarkılarını okurken, ara bilgi olarak geçmez. Ya da Demet Akalın bunları size şarkı sözlerinde anlatmaz. Ayşe Arman’ın da göğüs dekolteleri bu bilgiyi gizliyor olamaz.

Peki, bir insan neden kendi soydaşlarını bu kadar acımasız şekilde öldürür. Öldürürken de bu kadar kâr etme hırsına kapılır. Bu nihai amaç olan vaat edilen topraklara ulaşma arzusudur. Çünkü bu emel bu insanları birbirine bağlayan nihai amaçtır. En koyu dindarlar olarak bilinenler Yahudilerdir. Küçük yaşlarından itibaren bir çocuğa bu saçma hırsı aşılarsan, diğer insanları sefil gibi anlatıp, kendinden üst tür olarak bahsedersen neden olmasın? Bu durumda inanç kötü yönde kullanıldığından bir zehir işlevi görmektedir.

Bu saçma savaş sayesinde Almanya ve bölgede mutlu olan ve büyük biraderlerinin istediği gibi İsrail’e göç etmeyen fakir Yahudi cemaat acınmadan öldürüldü. Geri kalanlarda korkudan göçmek zorunda kaldı. Onlar da birçok toplum gibi efendilerine savaş kurbanı oldular. Tabiki, bu savaşlarda fırınlarda öldürülen Çingeneleri, Polonyalıları ve birçok başka etnik toplumu da unutmamamız lazım. Bu olay çok acı insanlık sahnelerine şahit oldu. Ama en acısı bir toplumun acılarını tersi yönde kullanıp başka bir faşizm yaratmasıdır. Benim arzum İsrail’in bu fabrikaları, finans şirketlerini işleten Yahudi bankerleri ve fabrikatörlerini İsrail’de hemen yargılanmasıdır. Hem kendi vicdanları, hem de dünya vicdanını bu yolla rahatlatabilirler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s